Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ internetových stránok https://www.mami-milano.sk/ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

 

Aké osobné údaje spracovávame a odkiaľ ich máme?

Objednávky:

Pri objednávke spracovávame vaše meno, priezvisko, email, telefónne číslo, fakturačnú a doručovaciu adresu. Tieto údaje potrebujeme, aby sme vašu objednávku mohli vybaviť a doručiť a tiež kvôli tomu aby sme naplnili požiadavky vyplývajúce zo zákonov. Právnym základom pre ich spracovanie je plnenie zmluvného vzťahu. Dané údaje sme povinní spracovávať 10 rokov (pre účely účtovníctva).

Registrácia:

Pri registrácii v našom e-shope o vás uchovávame tie isté údaje ako pri objednávke. Účelom registrácie je zjednodušiť vám nákupný proces tým, že svoje údaje nemusíte u nás pri objednávke vypĺňať opakovane. Druhá funkcia spočíva v umožnení vám prehľadu histórie vašich objednávok. Vytvorenie užívateľského účtu je operácia, spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti tejto "zmluvy" - teda pokiaľ nedôjde k zrušeniu vašej registrácie. Tým sa dostávame k tomu že registrovaný účet je na vašu žiadosť samozrejme možné kedykoľvek zrušiť :)

Newsletter:

Rozosielanie newslettru prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Druhým prípadom je ak našim zákazníkom ešte nie ste no na odber noviniek sa prihlásite dobrovoľne. V tom prípade pracujeme s vašou emailovou adresou na základe vášho súhlasu na dobu neurčitú, resp. do momentu odvolania vášho súhlasu.

- Z rozosielania noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v samotnej emailovej správe, alebo na základe e-mailovej požiadavky na info@mami-milano.sk

Kontaktný formulár, e-mail, telefón:

Pokiaľ využijete kontaktný formulár, napíšete nám e-mail, alebo nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi a tým čo nám oznámite, za účelom vybavenia vašich požiadaviek. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem. Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Uchovávanie informácií/zabezpečenie

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby, žiadna metóda prenosu cez internet, alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti Vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente nižšie. V rámci našich technických možností ich chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?

Osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Ani prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EU) sa z našej strany neuskutočňuje.

Kto ďalší má od nás prístup k vašim osobným údajom, k akým a prečo?

V prípade dopravy tovaru / vybavovania vašej objednávky môžu byť vaše údaje v rámci plnenia zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

1. Doručovacím spoločnostiam:

- Packeta Slovakia s. r. o. , so sídlom: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 48136999, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., vložka č.: 105158/B

2. Prevádzka eshopu:

E-shop pre svoj chod vyžaduje server a webhosting, na ktorom je prevádzkovaná ako samotná aplikácia, tak aj databázový systém, ktorý e-shop využíva. Za týmto účelom spolupracujeme s ďalším partnerom ktorý zaisťuje služby v súvislosti s prevádzkou nášho e-shopu.

- Shoptet – Shoptet s. r. o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, zapísaná v obchodnom registri v Prahe, oddiel C, vložka 154209.

 3. Externá účtovná firma s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o ochrane poskytnutých údajov:

HA-NA Conslut, s.r.o. - Žitná 44, 831 06 Bratislava, IČO: 44363885, IČ DPH: SK2022682079, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54493/B